Thursday, March 12, 2009

Etika dalam permainan catur


Etika catur
Secara umumnya, permainan di pertandingan catur menggunakan peraturan-peraturan berikut:
  • Sentuh bermakna gerak - Jika seseorang pemain menyentuh buahnya, dia hendaklah menggerakkannya. Jika dia menyentuh buah lawan, dia hendaklah memakannya (kecuali jika ia mustahil). Jika dia meletakkan buahnya di mana-mana petak, gilirannya tamat dan gerakan itu tidak boleh ditarik balik.
  • Senyap ketika giliran lawan - Pemain cuma boleh membetulkan buah, menawarkan seri atau mendakwa seri ketika gilirannya.
  • Permainan persahabatan boleh dimainkan mengikut persefahaman pemain. Bagaimanapun, bertimbang rasalah dan elakkan mengalih perhatian lawan.
Glosari
  • Makan/Tangkap - Menggerakkan buah sendiri ke petak yang diduduki buah lawan, lalu mengeluarkan buah lawan dari permainan.
  • Mat (check) - Raja dikatakan berada dalam keadaan 'mat' apabila ia sedang diserang oleh buah lawan.
  • Syahmat (checkmate) - Raja tidak dapat melarikan diri dari keadaan 'mat'.
  • Kedudukan buntu (stalemate) - Pemain tidak dapat menjalankan mana-mana buah, tetapi rajanya tidak berada dalam keadaan 'mat'.

No comments:

Post a Comment